ویدیوهای هشتگ : ویدیو آموزشی نصب با استفاده از جستجو از بخش افزونه ها

متاسفانه ویدیویی در این خصوص در سایت منتشر نشده است ):